ซุปเปอร์สเปรดเดอร์
ประเทศไทยต้องชนะ
วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอนให้ถูกต้อง
ป้องกัน COVID-19
รับความรู้เกี่ยวกับโควิด-19
(COVID-19) questions and answers ???
      ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "COVID19 - โควิด19" ซึ่งย่อมาจาก “coronavirus disease starting in 2019” หรือโรคไวรัสโคโรนาที่เริ่มต้นในปี 2019 ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยที่เชื้อไวรัสโคโรน่านี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว ผ่านการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ต่อไปนี้เป็นคำถามที่ใครก็สงสัย เกี่ยวกับ “ไวรัสโคโรนา” หรือ COVID-19

#ไวรัสโคโรนา คืออะไร?
        ไวรัสชนิดหนึ่งในตระกูลโคโรนาที่พบมานานกว่า 50-60 ปีแล้ว มีลักษณะคล้ายมงกุฎ จึงตั้งชื่อว่า "โคโรนา" ที่แปลว่า มงกุฎ สามารถก่อให้เกิดโรคได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ ซึ่งในมนุษย์จะก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบ
#ไวรัสโคโรนา มาจากไหน?
        คาดว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อจากสัตว์ในตลาดสดอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งจากพฤติกรรมของไวรัส คาดว่าน่าจะเกิดมาจากงู โดยเชื้อส่งผ่านจากค้างคาวมาสู่งู และงูไปยังมนุษย์
#ติดต่อทางไหน แพร่จากคนสู่คนได้อย่างไร?
        แพร่กระจายเชื้อได้จากละอองฝอยจากการไอหรือจาม น้ำลาย น้ำมูก ซึ่งหากร่างกายสูดดมเอาละอองฝอยจากการไอ จาม ของผู้ติดเชื้อก็จะสามารถรับเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าสู่ร่างกายได้
#รับเชื้อแล้ว ป่วยทันทีเลยไหม?
        โรคนี้จะมีระยะฟักตัวประมาณ 2-14 วัน โดยอาจไม่มีอาการป่วยที่สังเกตเห็นได้
#อาการเป็นอย่างไร?
        อาการจะคล้ายๆ ไข้หวัดทั่วไป คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ แต่หากมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัว เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!! เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างอาการปอดอักเสบได้
#หากป่วยแล้ว เสียชีวิตไหม?
        ผู้ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต มักจะเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว คนที่มีภูมิต้านทานต่ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน หากร่างกายมีภูมิต้านทานแข็งแรง ก็อาจจะเป็นแค่ไข้หวัด และสามารถหายได้เอง
#ป้องกันไวรัสโคโรนา อย่างไรได้บ้าง?
        ควรกินร้อน ช้อนกลาง กินอาหารปรุงสุก ล้างมือบ่อย ๆ  รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนแออัด หรือหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกที่มีคนพลุกพล่าน ก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

#โรคโควิด 19 แพร่ระบาดได้อย่างไร?
        เราสามารถรับเชื้อได้จากผู้ติดเชื้อโควิด 19
โรคนี้สามารถแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปากของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยไอ จามหรือหายใจ ฝอยละอองเหล่านี้จะตกลงสู่วัตถุหรือพื้นผิวรอบๆ จากนั้นเรารับเชื้อได้ด้วยการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุเหล่านั้นแล้วมาจับตา จมูกหรือปากของเราเอง เรายังสามารถรับเชื้อโดยตรงได้จากการหายใจเอาฝอยละอองของผู้ป่วยเข้าไปเมื่อผู้ป่วย ไอ จาม หรือหายใจออก เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะรักษาระยะห่างจากผู้ป่วยอย่างน้อย 1 เมตร หรือ 3 ฟุต

#เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีระยะฟักตัวนานเพียงใด?
        ระยะฟักตัวหมายถึงระยะเวลาที่มีการติดเชื้อจนถึงระยะที่เริ่มมีการแสดงอาการของโรค ปัจจุบันคาดว่าระยะฟักตัวของโรคใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 14 วัน โดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 5 วัน ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะมีการปรับปรุงอีกครั้ง

#เชื้อไวรัสโควิด 19 สามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานแค่ไหน?
        ยังไม่มีความแน่นอนว่าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 อยู่บนพื้นผิวต่างๆได้นานแค่ไหนแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีพฤติกรรมเหมือนโคโรนาไวรัสตัวอื่นๆ งานศึกษาวิจัย (รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโควิด 19) ระบุว่าเชื้อนี้สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ประมาณ 5 นาที  และอาจมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้หลายชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆเช่น ลักษณะของพื้นผิว อุณหภูมิและความชื้นของสภาวะแวดล้อม

**อย่าลืมสังเกตตัวเอง หากท่านใดมีอาการมีไข้สูงมากกว่า 37.5องศา, ไอ เจ็บคอ, น้ำมูกไหล, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!!
@ Copylight : http://www.banyang.ac.th/covid-19  เว็บไซต์ให้ควารู้และแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
ออกแบบและจัดทำโดย  นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ติดต่อ/สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  www.kroo-aon.com  /  E-Mail : kroooaon@gmail.com  /  Tel. 081-0723477
แบบสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อโรค โคโรน่าไวรัส (Covid-19)  มีทั้งหมด 20 ข้อ ถ้าท่านผ่านเกณฑ์ 80% ท่านจะได้รับเกียรติบัตรซึ่งออกโดยโรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝกครับ
เลือกภาษา/Choose language