[ ระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล ]

โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก

ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ปีการศึกษา 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter