"จัดการเรียนรู้  ควบคู่คุณธรรม"
   ตั้งใจศึกษา     รู้หน้าที่

   มีวินัย            ใช้คุณธรรม
สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
แหล่งเรียนรู้
ปรัชญาโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter
บริการออนไลน์ (e-service)
เว็บไซต์ในจังหวัดชัยภูมิ


รร.บ้านยางเกี่ยวแฝก จัดงาน Open House ชมการแสดงนักเรียน
นายชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ชย.3 และคณะออกตรวจเยี่ยม โรงเรียน
12 ต.ค.64 โรงเรียนทำพิธีต้อนรับผอ.คนใหม่ของโรงเรียน
    ทางคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ
คนใหม่ "นางอรอนงค์  จานุรัตน์" ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  ในวาระที่มาดำรง
ตำแหน่งใหม่แทนผู้อำนวยการคนครับครับผม...