รอการบันทึกข้อมูล

สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter


           เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
นี้คือลิงค์การเรียนการสอน  DLTV  ของภาคเรียนที่ 1/2563  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ให้ผู้ปกครอง
เปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน

https://bit.ly/34yLMxb
https://bit.ly/2JTMOdj
https://bit.ly/2yEAzPt
https://bit.ly/2xeftqM
https://bit.ly/2Rpaf2B
https://bit.ly/3e9TUby

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน

https://bit.ly/39RMxSZ
https://bit.ly/2JQSWmD
https://bit.ly/34pWeXn
https://bit.ly/2y4EuVK
https://bit.ly/3c7TYXJ
https://bit.ly/2Xi1WJA
https://bit.ly/3c3y7jX

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต

https://bit.ly/3b0yzPW
https://bit.ly/3c79v9U
https://bit.ly/2Rpzcuw
https://bit.ly/2RqM83l
https://bit.ly/2xY0Isi
https://bit.ly/2Va0K8o
https://bit.ly/2JPYRZ4
https://bit.ly/39XCoE4

วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว

https://bit.ly/3e9VR84
https://bit.ly/2JOiwZH
https://bit.ly/39QADbS
https://bit.ly/34m444B
https://bit.ly/3e2tZTj

วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก

https://bit.ly/2Xp6Xjs
https://bit.ly/2y0l44g
https://bit.ly/3aU7zBK
https://bit.ly/2JTQYCe

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก

https://bit.ly/34o7i7r
https://bit.ly/2UVVerd

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน

https://bit.ly/3e7IvZM
https://bit.ly/2UTh4LR
https://bit.ly/3aVNkUj
วิชาภาษาไทย (ต่อ)
วิชาภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา

https://bit.ly/2UV6hRh
https://bit.ly/2RpxUQj
https://bit.ly/2XlZcef
https://bit.ly/3e8YtmA

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย

https://bit.ly/2VjeNsc
https://bit.ly/34lSnuu
https://bit.ly/3ei9O3U
https://bit.ly/2XmvjKQ