รอการบันทึกข้อมูล

สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter


           เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้ผู้ปกครอง
เปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร 

http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาไทย