ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบ 64-63