รอการบันทึกข้อมูล

สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter


"ห้องเรียนครูอ้น"
     เรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ ทั้งบทเรียนสำเร็จรูป, แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งก่อนเรียน-หลังเรียน)
     พร้อมสื่อการเรียนอีกมากมาย
                          เข้าเรียนได้ที่นี่  www.kroo-aon.com  /  www.krooit2020.com
"ห้องเรียนครูกันยา"
     มากมายบทเรียนออนไลน์ ทั้งบทเรียนสำเร็จรูป, แบบทดสอบออนไลน์ (ทั้งก่อนเรียน-หลังเรียน)
     สื่อ และคลิปวีดีโอดีๆอีกมากมาย
                          เข้าเรียนได้ที่นี่  www.krooit2020.com/krookanya