สถิตผู้เยี่ยมชม [เริ่มนับ 29/07/2558]
สถิติผู้เยี่ยมชม
free website counter


ชื่อผลงาน  :
    แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ (อาชีพไหนที่ใช่เรา ?)
ชื่อคุณครู  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี
ตำแหน่ง  :
    ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
โพสเมื่อ  :
    12 พ.ค. 2560,  16.00 น.   อ่าน  120   ครั้ง

        
ชื่อผลงาน  :
    ห้องเรียนออนไลน์ครูอ้น (ครูสมบัติ  มั่นเรืองศรี)
ชื่อคุณครู  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี
ตำแหน่ง  :
    ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
โพสเมื่อ  :
    12 พ.ค. 2560,  16.00 น.   อ่าน  20   ครั้ง

        
ชื่อผลงาน  :
    ห้องเรียนออนไลน์ คุณครูกันยา  มั่นเรืองศรี
ชื่อคุณครู  :
    นางกันยา  มั่นเรืองศรี
ตำแหน่ง  :
    ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
โพสเมื่อ  :
    20 พ.ค. 2562,  11.00 น.   อ่าน  30   ครั้ง


ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 4 ระดับประเทศ ผู้ฝึกสอนกิจกรรม WebEditor ป.4-6,ม.1-3
ชื่อคุณครู  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี
ตำแหน่ง  :
    ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
โพสเมื่อ  :
    12 ม.ค. 2563,  09.00 น.   อ่าน  220   ครั้ง

   
ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 4 ระดับประเทศ ผู้ฝึกสอนกิจกรรม WebEditor ป.4-6,ม.1-3
ชื่อคุณครู  :
    นางกันยา  มั่นเรืองศรี
ตำแหน่ง  :
    ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
โพสเมื่อ  :
    12 ม.ค. 2563,  09.00 น.   อ่าน  200   ครั้ง

   
ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่ ผู้ฝึกสอนกิจกรรม WebEditor ป.4-6,ม.1-3
ชื่อคุณครู  :
    นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี
ตำแหน่ง  :
    ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
โพสเมื่อ  :
    12 ม.ค. 2563,  09.00 น.   อ่าน  210   ครั้ง

   
ชื่อผลงาน  :
    เหรียญทองอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่ ผู้ฝึกสอนกิจกรรม WebEditor ป.4-6,ม.1-3
ชื่อคุณครู  :
    นางกันยา  มั่นเรืองศรี
ตำแหน่ง  :
    ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
โพสเมื่อ  :
    12 ม.ค. 2563,  09.00 น.   อ่าน  110   ครั้ง